Tjänster

Vad kan Stratingency hjälpa er med? 


Stratingency erbjuder utbildningar i krishantering, säkerhet, ledarskap och organisationsutveckling. Utbildningarna skräddarsys för era behov och kan omfatta allt från kortare föreläsningar till kurser med en anpassad omfattning.


Kontakta oss via formuläret så hittar vi en lösning för er.

 
 
 
 

Krisberedskap för hushållet


När en kris uppstår gäller det att vara BEREDD. Den beredskapen skapas genom att vi gör vissa förberedelser under lugna förhållanden. När krisen kommer råder sannolikt ett stort mått av kaos, vilket gör det svårt att vara rationell.


Beställ foldern här.