Om oss

Stratingency Consulting AB startades 2020 och ägs och drivs av Hans Ilis-Alm. Hans har arbetat som officer vid Försvarsmaktens jägar- och specialförband under mer än tre decennier. Han har varit delaktig i uppbyggnaden av överlevnadsutbildningen i Försvarsmakten och vid de förband där han tjänstgjort. För sina insatser inom överlevnad tilldelades han Fältstipendiet år 2012. Hans har under den senare delen av sin karriär arbetat med analyser och utveckling av strategier för oväntade händelseutvecklingar. Han har tjänstgjort i flera konfliktområden och i olika internationella organisationer. Hans arbetar nu som lärare vid Försvarshögskolans Centre of Special Operations Research.


Företagets idé är att kunna erbjuda utbildning och produkter för att på olika sätt bidra till förbättringar inom flera sektorer. För företag, organisationer och myndigheter erbjuds utbildningar som skräddarsys efter kundens behov och ges inom områden som krishantering, säkerhet, ledarskap och organisationsutveckling. Samtliga är områden inom vilka Hans har stor erfarenhet.


I ett samhälleligt perspektiv vill vi bidra till de svenska hushållens kunskap om hur de på enkla sätt kan höja sin beredskap för det oväntade och därmed öka sin motståndskraft och uthållighet.

Hans har utbildat och föreläst i många olika sammanhang såväl i Sverige som utomlands.


Stratingency samarbetar endast med partners som står för de kärnvärden på vilka det svenska samhället vilar. 

 

Hans Ilis-Alm, CEO och grundare

av Stratingency Consulting AB.