Krisberedskap för hushållet


När en kris uppstår gäller det att vara BEREDD. Den beredskapen skapas genom att vi gör vissa förberedelser under lugna förhållanden. När krisen kommer råder sannolikt ett stort mått av kaos, vilket gör det svårt att vara rationell.


När man är BEREDD kan fokus ligga på rätt saker i de svåra stunder som en sådan situation innebär. I förberedelserna ingår såväl att tänka igenom olika handlingsalternativ och göra planer för dessa, som att komplettera med viss utrustning till hemmet.

Tjänster

Stratingency erbjuder utbildningar i krishantering, säkerhet, ledarskap och organisationsutveckling. Utbildningarna skräddarsys för dina behov och kan omfatta allt från kortare föreläsningar till kurser med en anpassad omfattning.

Vill du veta mer om Stratingency?

Är du BEREDD? – En folder som ger råd och tips kring hur ett vanligt hushåll kan höja sin beredskap för att klara olika typer av kriser.


Foldern ger råd för hur man kan förbereda sig, hur man kan agera under en kris och vad man bör tänka på efter en kris.